Den pro Mistra Jana

V červenci 2015 uplyne 600 let od mučednické smrti Mistra Jana Husa. Tuto událost jsme si připomněli i v Orlové, byť s tříměsíčním předstihem (důvodem bylo to, že o prázdninách většinou lidé odjíždějí na dovolené, a taky že v červenci budou probíhat velké „ústřední“ slavnosti v Praze, takže kdyby se někdo chtěl do hlavního města … [Pokračovat ve čtení…]

Gospelový koncert

12.10. v 16.30 Gospelový koncert. 10.-12.10. proběhne u nás v Husově domě gospelový workshop (viz. www.keep-smiling.cz) vedený londýnským sbormistrem a zpěvákem Davidem Danielem. Workshop bude zakončen koncertem pro veřejnost, při kterém sbor účastníků workshopu předvede, co se za víkend naučil. Vstupné na koncert je 100,- Kč.

Přednáška RNDr. Jiřího Grygara: Co nám hvězdy řeknou a co nám už říci nemohou…

4.10.2014 v 17.00 Přednáška RNDr. Jiřího Grygara na téma „Co nám hvězdy řeknou a co nám už říci nemohou?“ Známý astronom a popularizátor vědy, nositel několika českých i světových ocenění, jeden ze zakladatelů Českého klubu skeptiků nám vysvětlí, proč věří astronomii a ne astrologii. Přednáška je první z řady filozofických večerů, nazvané „Hledání souvislostí“. Přednáška … [Pokračovat ve čtení…]

Cesta za spravedlností v Palestině

Mezi šestým a patnáctým červencem jsem se vydal hledat cestu za spravedlností v Palestině. Tuto mezinárodní akci pořádala místní YMCA Beit Sahour v Palestině a účastnili se jí mladí lidé z organizací YMCA z celého světa. Nejvíce účastníků bylo z Dánska, těch bylo celkem devět. V mnohem menším počtu byli dále účastníci ze Švédska, USA, … [Pokračovat ve čtení…]