Dopis vánoční 2013

Když se narodil Ježíš v Judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se: „Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.“ Když to uslyšel Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém; svolal proto všechny velekněze a zákoníky lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit. Oni mu odpověděli: „V judském Betlémě; neboť tak je psáno u proroka: ‚A ty Betléme v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde vévoda, který bude pastýřem mého lidu, Izraele.'“ Tedy Herodes tajně povolal mudrce a podrobně se jich vyptal na čas, kdy se hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma a řekl: „Jděte a pátrejte důkladně po tom dítěti; a jakmile je naleznete, oznamte mi, abych se mu i já šel poklonit.“ Oni krále vyslechli a dali se na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou; padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary – zlato, kadidlo a myrhu.                                                     Evangelium podle Matouše, kapitola 2, verše 1-11

Víte, kdo byl první českou superstar? A kdo druhou? A kdo první československou? Všude kolem nás se hemží různé „stars“… Nejprodávanější časopisy si zakládají tom, že informují své čtenáře o tom, co která star řekla, udělala, co se jí povedlo nebo co pokazila… Lidé chtějí mít své „hvězdy“ A také je napodobují: nejnápadnější je to v účesech a módních výstřelcích, ale projevuje se to v chování, jednání s lidmi a v celkovém životním stylu… Lidé se rádi nechají vést svými „hvězdami“…

Bibličtí mudrci od východu přišli vedeni hvězdou…

Pomiňme fakt, že to byli hvězdopravci – zabývali se v Izraeli zapovězeným uměním. V tuto chvíli si Pán Bůh všemohoucí, Stvořitel všeho včetně hvězd, použil tuto cestu, aby je oslovil a přivedl na správnou cestu. V poslušnosti své moudrosti byli příkladnými – kéž bychom my křesťané byli tak poctiví v následování svých vzorů!

Možná že i nás Betlémská hvězda nezve jen k následování… ale také k tomu, abychom pomohli ostatním lidem najít cestu ke Kristu králi… Možná nás Písmo vyzývá, abychom se také stali „stars“… Možná že lidé právě v dnešním zmatku a shánění všelijakých vzorů právě potřebují někoho spolehlivého ve víře v Krista, někoho, kdo stále ukazuje stejným směrem a kdo se zastaví nad správnými jesličkami…

Je to naše zodpovědnost za to, jak žijeme, a co na nás pozorovatelé uvidí; je to těžká věc… Lidé hledají a pozorují, čemu a komu věříme, a hledají, kam mají následovat…

Dejme pozor, ať je vedeme správným směrem, ať se nezmítáme jako korouhvičky podle větru módy či senzačnosti…

Následujme vedení Boží – a buďme hvězdami pro ty, kdo chtějí jít s námi. AMEN!

 


PŘEJEME VÁM I VAŠIM BLÍZKÝM POKOJNÉ VÁNOCE A POŽEHNANÝ NOVÝ ROK 2014!

 

SHROMÁŽDĚNÍ OD VÁNOC DO VELIKONOC

 

středa 25.12.

9.00

 

sváteční bohoslužby s Večeří Páně v Orlové
neděle 29.12.

9.00

 

pravidelné bohoslužby v Orlové
úterý 31.12.

15.00

 

Silvestrovské neformální bohoslužby a posezení
středa 1.1.2014

15.00

 

sváteční bohoslužby s Večeří Páně v Orlové
neděle 5.1.

9.00

 

pravidelné bohoslužby v Orlové
neděle 12.1.

9.00

 

pravidelné bohoslužby v Orlové
středa 15.1.

18.00

 

ekumenická modlitební chvíle – modlitebna CB v Orlové
neděle 19.1.

9.00

 

pravidelné bohoslužby v Orlové
neděle 26.1.

9.00

 

pravidelné bohoslužby v Orlové

pátek 31.1. – neděle 2.2.

 

Sborový víkend, místo bude upřesněno během lednaV neděli 2.2. se nekonají bohoslužby v Orlové
středa 5.2.

18.00

 

ekumenická modlitební chvíle – modlitebna CB v Orlové
neděle 9.2.

9.00

 

pravidelné bohoslužby v Orlové
neděle 16.2.

9.00

 

pravidelné bohoslužby v Orlové
neděle 23.2.

9.00

 

pravidelné bohoslužby v Orlové
neděle 2.3.

9.00

 

pravidelné bohoslužby s Večeří Páně v Orlové
Středa 5.3.

18.00

 

ekumenická modlitební chvíle – modlitebna CB v Orlové
neděle 9.3.

9.00

 

pravidelné bohoslužby v Orlové
neděle 16.3.

9.00

 

pravidelné bohoslužby v Orlovépo nich Výroční sborové shromáždění!
neděle 23.3.

9.00

 

pravidelné bohoslužby v Orlové
neděle 30.3.

10.00

 

ekumenické bohoslužby s CB Orlovámodlitebna CB Orlová, v Husově domě se bohoslužby nekonají
neděle 6.4.

9.00

 

pravidelné bohoslužby v Orlové
středa 9.4.

18.00

 

ekumenická modlitební chvíle – modlitebna CB v Orlové
neděle 13.4.

9.00

 

pravidelné bohoslužby v Orlové
čtvrtek 17.4.

16.30

 

ekumenické bohoslužby se SCEAVevangelický kostel SCEAV Orlová
pátek 18.4.

16.30

 

ekumenické bohoslužby se SCEAVevangelický kostel SCEAV Orlová
neděle 20.4.

9.00

 

Velikonoční bohoslužby s Večeří Páně v Orlové

 

Zveme vás srdečně na všechna shromáždění sboru:

Pravidelné bohoslužby v Orlové, každou první neděli v měsíci a ve svátky s Večeří Páně.

Po bohoslužbách následuje posezení s občerstvením – udělejte si čas na společenství.

Bohoslužby v Domovech seniorů Slezské Humanity: Orlová-Lazy (středa) a Karviná (čtvrtek)

Biblické hodiny – čtvrtek 17.00, probíráme základy křesťanské víry.

Zkoušky pěveckého sboru Keep Smiling Gospel – čtvrtek 18.00.

Vy, kdo toužíte po Večeři Páně, ale zdravotní důvody vám brání přijít do kostela, ozvěte se nám – domluvíme se na návštěvě bratra faráře. Rodičům nabízíme možnost přihlásit děti ke konfirmaci nebo k vyučování náboženství – ve škole či v rodinách.

Každé pondělí ve 20.00 máme modlitební večer – každý ve svém domově, podle svých možností. Jsme doma, a přitom spolu. Zveme vás – přidejte se.

Mobilní telefon faráře: 777140129 nebo 739244607.

V úterý, pátek a každou druhou neděli slouží bratr farář v Českém Těšíně.

Prosíme vás, abyste podpořili aktivity sboru finančním darem – můžete jej přinést osobně na kterékoli ze shromáždění, poslat jej na účet, uvedený v záhlaví, nebo využít přiloženou složenku. Za každý dar děkujeme, dárce dostane také potvrzení pro daňový odpis.

Milost Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha svatého ať zůstává s námi všemi.

sborový dopis ke stažení (pdf)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *