Úvod

 

Zveme vás k pravidelným bohoslužbám každou neděli od 9.00; vždy první neděli v měsíci a ve svátky také s vysluhováním Večeře Páně.

Zveme vás i k vzdělavatelnému programu Biblických hodin (každý čtvrtek od 16.30). Od října 2015 probíráme novozákonní epištolu Efezským.

Stavit se můžete také na Impuls klub pro mládež, který se schází každé úterý (mimo svátky) od 15.00 v komunitním centru Náruč (bývalá zvláštní škola, Polní 963).

Pokud potřebujete, můžete si domluvit rozhovor s farářem, případně návštěvu u vás, nejlépe e-mailem (viz. kontakt).

Zveme vás na připravované akce:

Gospelový workshop (14.-16.10.2016 v Husově domě)

Víkend plný zpívání pod vedením londýnského sbormistra Davida Daniela a polské zpěvačky Gabriely Gąsior (bližší informace na www.keep-smiling.cz. Sejdou se zpěváci z celé republiky a společně nacvičí koncertní program. Generálka je na nedělních bohoslužbách, v neděli odpoledne pak přijde:

Gospelový koncert (16.10. v 16.30, velký sál Husova domu)tisk_A4_gospelwrkshp1

Sbor účastníků gospelového workshopu pod vedením londýnského sbormistra Davida Daniela a polské zpěvačky Gabriely Gąsior, s doprovodem profesionální kapely; strhující atmosféra, povzbuzující slova a výborná muzika. Vstupné na koncert 100,- Kč.

Ekumenické bohoslužby s Církví bratrskou (13.11. od 9.00 v KC Náruč)

Sborový den s programem o komunitním rozvoji a cestách po jihovýchodní Evropě (20.11. od 9.00 v Husově domě)

Začínáme bohoslužbami, od 11.00 bude bratr farář Štěpán Janča promítat fotky ze studijních cest do Maďarska, Polska, Chorvatska, Srbska, Bulharska a Rumunska. Bude řeč o různých možnostech, jak obohatit život měst či obcí o různé inspirativní aktivity.

SMART Gospel (26.11. od 18.00, kostel sv. Ducha, Ostrava-Zábřeh)

Benefiční koncert ve prospěch rodin dětí se spinální muskulární atrofií. Už tradiční předadventní setkání příznivců dobré hudby, kteří chtějí podpořit dobrou věc.

Ekumenické bohoslužby se Slezskou církví evangelickou (27.11., první adventní neděle, 10.00!!!, Husův dům)

Komunitní centrum Náruč v Orlové 4

zahájilo svou činnost v budově bývalé zvláštní školy na Polní ulici číslo 962 od listopadu 2015. Získali jsme na jeden rok do pronájmu několik místností a chceme, aby se v těchto prostorách konaly různé aktivity – od bohoslužeb, přes setkání seniorů, až po akce mládeže nebo klub pro děti. Podrobný program najdete zde.

Od adventu 2015 se v komunitním centru Náruč konají pravidelné bohoslužby našeho sboru každou druhou a čtvrtou neděli v měsíci, v obvyklém čase, tzn. od 9.00. Zveme všechny členy sboru, a zvláště ty, kteří se z jakéhokoli důvodu nemohou v neděli dostat do Husova domu v Orlové 1. Bohoslužby jsou samozřejmě otevřeny pro každého, nejen pro oficiální členy sboru, všichni jsou vítáni. Data nejbližších bohoslužeb: 23.10., 13.11., pozor: 27.11. bohoslužby nebudou v Náruči, ale v Husově domě – vzhledem k očekávanému počtu účastníků (ze dvou církví) bychom se do Náruče nevešli:-), 11.12., 24.12. ve 23.00 půlnoční bohoslužba pod širým nebem, před vchodem do Náruče; po ní posezení u čaje v Náruči. V neděli 25.12. budou bohoslužby v Husově domě!

 

Těšíme se na viděnou!OLYMPUS DIGITAL CAMERA