Úvod

 

Zveme vás k pravidelným bohoslužbám každou neděli od 9.00; vždy první neděli v měsíci a ve svátky také s vysluhováním Večeře Páně.

Zveme vás i k vzdělavatelnému programu Biblických hodin (každý čtvrtek od 16.30). Od října 2015 probíráme novozákonní epištolu Efezským.

Stavit se můžete také na Impuls klub pro mládež, který se schází každé úterý (mimo svátky) od 15.00 v komunitním centru Náruč (bývalá zvláštní škola, Polní 963).

Pokud potřebujete, můžete si domluvit rozhovor s farářem, případně návštěvu u vás, nejlépe e-mailem (viz. kontakt).

Zveme vás na připravované akce:

Setkání s Jiřinou Šiklovou, téma: Hrozby a výzvy současné české demokr161122 - Ceska demokracie - Siklova - webacie (úterý 22.11. od 17.00 v malém sále Domu kultury města Orlové). Pořádá YMCA Orlová s podporou města Orlová.

Pokud byste měli chuť podebatovat s přední českou socioložkou a aktivistkou a členkou akademické YMCA o politice a jistě i o dalších věcech, pak se stavte.

PhDr. Jiřina Šiklová, CSc. se narodila 17. června 1935 v Praze. Její
otec byl lékař a sociální demokrat, matka učitelka.
Vystudovala historii a filosofii na Filozofické fakultě Univezity
Karlovy v Praze, kterou absolvovala v roce 1958. Po krátkém působení na
této fakultě se v roce 1965 podílela na založení katedry sociologie FF
UK, kde se zabývala problematikou mládeže a studentského hnutí.
Je členkou mnoha správních rad nestátních nadací (Nadace rozvoje
občanské společnosti, Vize 97, Nadace Charty 77-Konto Bariéry, Nadace
VIA), členkou redakčních rad zahraničních i domácích odborných časopisů
(např. Listy, European Journal of Social Work, East Central Europe,
Social Research).

SMART Gospel (26.11. od 18.00, kostel sv. Ducha, Ostrava-Zábřeh)

Benefiční koncert ve prospěch rodin dětí se spinální muskulární atrofií. Už tradiční předadventní setkání příznivců dobré hudby, kteří chtějí podpořit dobrou věc.

Ekumenické bohoslužby se Slezskou církví evangelickou (27.11., první adventní neděle, 10.00!!!, Husův dům)161130 - Kde je Buh - web

Ekumenická debata na téma: Kde je Bůh ve století nespravedlnosti, násilí a utrpení (středa 30.11. od 18.00, komunitní centrum Náruč). Účast v diskuzním panelu přislíbili P. Mieczyslaw Augustinowicz, kaplan orlovské farnosti římskokatolické, Vladislav Szkandera, pastor orlovského sboru Slezské církve evangelické a náš bratr farář Štěpán Janča.

Filozofický večer z cyklu Evropské hodnoty – hodnota jednotlivce (úterý 6.12. od 18.00 v komunitním centru Náruč).

Mnoho lidí se v současné době ohání evropskými hodnotami, a dokonce hodnotami křesťanskými. V novém cyklu filozofických večerů chceme tyto hodnoty prozkoumat do hloubky.

160405 - Janca - Hledani souvislostiPrvní zamyšlení připravil bratr farář Štěpán Janča

 

 

 

 

 

 

 

Posezení s kytarou (úterý 13.11. 2016 od 18.00)

Přijďte si zazpívat písničky staré i nové, anebo jen tak posedět a poslouchat…

 

Komunitní centrum Náruč v Orlové 4

zahájilo svou činnost v budově bývalé zvláštní školy na Polní ulici číslo 962 od listopadu 2015. Získali jsme na jeden rok do pronájmu několik místností a chceme, aby se v těchto prostorách konaly různé aktivity – od bohoslužeb, přes setkání seniorů, až po akce mládeže nebo klub pro děti. Podrobný program najdete zde.

Od adventu 2015 se v komunitním centru Náruč konají pravidelné bohoslužby našeho sboru každou druhou a čtvrtou neděli v měsíci, v obvyklém čase, tzn. od 9.00. Zveme všechny členy sboru, a zvláště ty, kteří se z jakéhokoli důvodu nemohou v neděli dostat do Husova domu v Orlové 1. Bohoslužby jsou samozřejmě otevřeny pro každého, nejen pro oficiální členy sboru, všichni jsou vítáni. Data nejbližších bohoslužeb: 23.10., 13.11., pozor: 27.11. bohoslužby nebudou v Náruči, ale v Husově domě – vzhledem k očekávanému počtu účastníků (ze dvou církví) bychom se do Náruče nevešli:-), 11.12., 24.12. ve 23.00 půlnoční bohoslužba pod širým nebem, před vchodem do Náruče; po ní posezení u čaje v Náruči. V neděli 25.12. budou bohoslužby v Husově domě!

 

Těšíme se na viděnou!OLYMPUS DIGITAL CAMERA