Úvod

 

Zveme vás k pravidelným bohoslužbám každou neděli od 9.00; vždy první neděli v měsíci a ve svátky také s vysluhováním Večeře Páně. Bohoslužby se konají v Husově domě – vždy první, třetí, případně pátou neděli v měsíci – nebo v komunitním centru Náruč – každou druhou a čtvrtou neděli v měsíci.

Zveme vás i k vzdělavatelnému programu Biblických hodin (každý čtvrtek od 16.30). Od září 2018 probíráme na pokračování knihu profesora Michaela Greena Evangelization now and then (Evangelizace teď a tenkrát).

Zastavit se můžete v komunitním centru Náruč – konají se tam všelijaké akce – viz. pozvánky na konkrétní akce.

Pokud potřebujete, můžete si domluvit rozhovor s farářem, případně návštěvu u vás, nejlépe e-mailem nebo telefonicky (viz. kontakty).

Kromě bohoslužeb a biblických hodin vás zveme na další připravované akce:

Co by vás mohlo zaujmout v nejbližší době:

 24.5. Noc kostelů

Program v Husově domě:

18.00 cestovatelský večer „Německo vlakem“

20.30 koncert B.B.Trio – jazzové trio vynikající orlovské zpěvačky Barči Bobové

V průběhu večera můžete shlédnout výstavu o reformaci, ale také posedět u čaje nebo kávy.

Po koncertě zavíráme – odcházíme do kostela Slezské církve evangelické na koncert sboru Keep Smiling Gospel Orlová a na společné zakončení noci kostelů – večer chval.

středa 29.5. od 18.00 ekumenický rozhovor na téma „Marie a svatí“ – opět se scházíme k rozhovoru nad dalším tématem, na které mají členové různých církevních společenství různý pohled. Diskutovat můžete s faráři a kazateli orlovských církví a můžete se zeptat na cokoli. Setkání se koná v KC Náruč.

Modlitba za uzdravení (v KC Náruč, obvykle první neděli v měsíci, konkrétně: 6.1., 3.2., 3.3., 14.4., 12.5., 2.6. 2019 v 16.00)

Trápí vás nebo někoho z vašich blízkých nemoc, bolest nebo starost? Svěřte je Bohu, který slyší a vyslýchá prosby. Nemůžeme vám garantovat okamžité uzdravení nebo změnu, ale věříme, že Pán Bůh nenechává modlitby bez odpovědi. Můžete přijít osobně nebo nechat vzkaz s modlitebním námětem.

Posezení s kytarou (7.7.2019 od 16.00 v KC Náruč)

Přijďte si zazpívat písničky staré i nové. Táborák sice nemáme, ale …

Sobota 15.6. Benefiční hudební odpoledne. Výtěžek bude použit na rekonstrukci topení v Husově domě, které je v havarijním stavu. Během odpoledne vystoupí různí muzikanti, kteří mají nějaký vztah k našemu Husovu domu: skupina Šansonika s písničkami Honzy Dospivy, pěvecký sbor Keep Smiling Gospel Orlová nebo Štěpán Janča, tentokrát ne jako farář, ale jako písničkář, a další, se kterými zatím vyjednáváme. Přijďte si poslechnout dobrou muziku a podpořit dobrou věc!

Komunitní centrum Náruč v Orlové 4

zahájilo svou činnost v budově bývalé zvláštní školy na Polní ulici číslo 962 od listopadu 2015. Konají se zde různé aktivity – od bohoslužeb, přes setkání seniorů, až po akce mládeže nebo klub pro děti. Zveme vás na Impuls klub pro děti a mládež (úterý od 15.30), kurz Alfa (úterý od 18.00), nebo schůzky AKORDu (AKtivních ORlovských Dam; čtvrtek od 14.00). Příležitostně se konají také přednášky, rozhovory na různá aktuální témata nebo posezení s kytarou.

Od adventu 2015 se v komunitním centru Náruč konají pravidelné bohoslužby našeho sboru každou druhou a čtvrtou neděli v měsíci, v obvyklém čase, tzn. od 9.00. Zveme všechny členy sboru, a zvláště ty, kteří se z jakéhokoli důvodu nemohou v neděli dostat do Husova domu v Orlové 1. Bohoslužby jsou samozřejmě otevřeny pro každého, nejen pro oficiální členy sboru, všichni jsou vítáni. Data bohoslužeb na začátku nového roku 2019: 13.1., 27.1., 10.2., 24.2., 10.3., 24.3., 14.4. (28.4. se v Orlové bohoslužby nekonají – zveme všechny na sborový zájezd do Krouny, navštívit našeho bývalého vikáře Honzu Mikšíka), 12.5., 26.5., 9.6. a 23.6.

 

Těšíme se na viděnou!OLYMPUS DIGITAL CAMERA