Úvod

 

Zveme vás k pravidelným bohoslužbám každou neděli od 9.00; vždy první neděli v měsíci a ve svátky také s vysluhováním Večeře Páně.

Zveme vás i k vzdělavatelnému programu Biblických hodin (každý čtvrtek od 16.30). Od září 2017 probíráme komplexně různé biblické pojmy, abychom lépe rozuměli, co jimi Písmo myslí.

Stavit se můžete také na Impuls klub pro mládež, který se schází každé úterý (mimo svátky) od 16.00 v komunitním centru Náruč (bývalá zvláštní škola, Polní 963). V Náruči se konají i všelijaké další akce – viz. pozvánky na konkrétní akce.

Pokud potřebujete, můžete si domluvit rozhovor s farářem, případně návštěvu u vás, nejlépe e-mailem (viz. kontakt).

Zveme vás na připravované akce:

Co by vás mohlo zaujmout v nejbližší době:

neděle 6.5.    10.00    Skotská bohoslužba    společná bohoslužba s partnerským sborem v Dunfermline ve Skotsku. Tentokrát podle skotského způsobu, připraveno novou Dunfermlinskou paní farářkou Carolann Erskine. Pozor – začínáme až v 10.00, abychom smazali hodinový rozdíl mezi Českem a Británií. Hostem bude pan David Sinclair, skotský farář, působící od podzimu v ekumenickém oddělení ústřední církevní kanceláře Českobratrské církve.

Brexit očima Skota (sobota 5.5. od 17.00 v KC Náruč)

Zajímají vás otázky evropské politiky a Brexit, jak ho vidí Skoti? Přijďte si popovídat s Davidem Sinclairem.

Kurz Alfa (každé úterý, od 6.3.2018 až do 5.6.2018, vždy v 18.00; ve státní svátky se nekoná!)

Neformální a netradiční seznámení se základy křesťanské víry. Otevřeno všem – členům církve, kteří si chtějí zopakovat zapomenuté, ale vítáni jsou i naprostí začátečníci, kteří se chtějí dovědět něco víc o základech české a evropské kultury.

Modlitba za uzdravení (6.5., 10.6. 2018 v 16.00)

Trápí vás nebo někoho z vašich blízkých nemoc, bolest nebo starost? Svěřte je Bohu, který slyší a vyslýchá prosby. Nemůžeme vám garantovat okamžité uzdravení nebo změnu, ale věříme, že Pán Bůh nenechává modlitby bez odpovědi. Můžete přijít osobně nebo nechat vzkaz s modlitebním námětem.

Přednášky v knihovně (15.3., 19.4., 17.5., začátek vždy v 17.00)

Zveme vás na sérii přednášek o základech evropských hodnot. V měststké knihovně, 15.3. (Bible), 19.4. (Ježíš) a 17.5. (Křesťanství).

Posezení s kytarou (16.5. 2018 od 18.00)

Přijďte si zazpívat písničky staré i nové. Táborák sice nemáme, ale …

Komunitní centrum Náruč v Orlové 4

zahájilo svou činnost v budově bývalé zvláštní školy na Polní ulici číslo 962 od listopadu 2015. Konají se zde různé aktivity – od bohoslužeb, přes setkání seniorů, až po akce mládeže nebo klub pro děti. Zveme vás na Impuls klub pro děti a mládež (úterý od 15.30), kurz Alfa (úterý od 18.00), nebo schůzky AKORDu (AKtivních ORlovských Dam; čtvrtek od 14.00). Příležitostně se konají také přednášky, rozhovory na různá aktuální témata nebo posezení s kytarou.

Od adventu 2015 se v komunitním centru Náruč konají pravidelné bohoslužby našeho sboru každou druhou a čtvrtou neděli v měsíci, v obvyklém čase, tzn. od 9.00. Zveme všechny členy sboru, a zvláště ty, kteří se z jakéhokoli důvodu nemohou v neděli dostat do Husova domu v Orlové 1. Bohoslužby jsou samozřejmě otevřeny pro každého, nejen pro oficiální členy sboru, všichni jsou vítáni. Data bohoslužeb na začátku nového roku 2018: 14. a 28.1., 11. a 25.2., 11. a 25.3., 8. a 22.4.

 

Těšíme se na viděnou!OLYMPUS DIGITAL CAMERA