Záznam z přednášky Jareda Kenninga o Americe a prezidentu Trumpovi

Jared Kenning byl naším hostem 6.12. a podělil se s námi o svůj názor na současný vývoj ve Spojených státech. Záznam jeho povídání i následného rozhovoru si můžete poslechnout zde (omlouváme se za špatnou zvukovou kvalitu záznamu, je to dáno zčásti nedokonalým záznamovým zařízením a zadruhé limitem internetových stránech na velikost mediálních souborů:-)  

Slovo k zamyšlení

Když se Ježíše farizeové otázali, kdy přijde Boží království, odpověděl jim: „Království Boží nepřichází tak, abyste to mohli vypozorovat; ani se nedá říci: ‚Hle, je tu‘ nebo ‚je tam‘! Vždyť království Boží je mezi vámi! evangelium podle Lukáše, kapitola 17, verše 20-21   Rádi zpíváme písničku „Pán Bůh je přítomen“… ale jak poznáváme, že Bůh … [Pokračovat ve čtení…]

Kázání br. Tomáše Novotného v Orlové 26. 1. 2014

  Mt 5,8 Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοὶ τὸν θεὸν ὄψονται. K tomuto známému výroku z Kázání na hoře bych rád řekl trojí: A. Jaké to je vidět Boha B. Kdo Boha uvidí C. Co je potřeba dělat, abychom Boha viděli A. Kdysi, když jsem přišel o státní souhlas k výkonu duchovenské služby, jsem byl … [Pokračovat ve čtení…]

Chrám Kristova těla

  Mt 24,1-2 Když Ježíš vyšel z chrámu a odcházel odtud, přistoupili k němu učedníci a ukazovali mu na chrámové stavby. On však jim řekl: „Vidíte toto všechno? Amen, pravím vám, že tu nezůstane kámen na kameni, všecko bude rozmetáno.“ J 2,13-22, Byly blízko židovské velikonoce a Ježíš se vydal na cestu do Jeruzaléma. V … [Pokračovat ve čtení…]