Gospelový workshop 2015

O víkendu 16.-18.10. ožil náš sborový dům bujarým zpěvem mnoha hlasů. Jak už se stalo tradicí tohoto ročního období, konal se zde gospelový workshop, i letos pod vedením pastora, sbormistra a zpěváka Davida Daniela z Londýna. Tento workshop je již akcí, kterou mnozí netrpělivě vyhlížejí – ať už jako aktivní zpěváci, kteří věnují celý svůj … [Pokračovat ve čtení…]

Den pro Mistra Jana

V červenci 2015 uplyne 600 let od mučednické smrti Mistra Jana Husa. Tuto událost jsme si připomněli i v Orlové, byť s tříměsíčním předstihem (důvodem bylo to, že o prázdninách většinou lidé odjíždějí na dovolené, a taky že v červenci budou probíhat velké „ústřední“ slavnosti v Praze, takže kdyby se někdo chtěl do hlavního města … [Pokračovat ve čtení…]

Gospelový koncert

12.10. v 16.30 Gospelový koncert. 10.-12.10. proběhne u nás v Husově domě gospelový workshop (viz. www.keep-smiling.cz) vedený londýnským sbormistrem a zpěvákem Davidem Danielem. Workshop bude zakončen koncertem pro veřejnost, při kterém sbor účastníků workshopu předvede, co se za víkend naučil. Vstupné na koncert je 100,- Kč.

Přednáška RNDr. Jiřího Grygara: Co nám hvězdy řeknou a co nám už říci nemohou…

4.10.2014 v 17.00 Přednáška RNDr. Jiřího Grygara na téma „Co nám hvězdy řeknou a co nám už říci nemohou?“ Známý astronom a popularizátor vědy, nositel několika českých i světových ocenění, jeden ze zakladatelů Českého klubu skeptiků nám vysvětlí, proč věří astronomii a ne astrologii. Přednáška je první z řady filozofických večerů, nazvané „Hledání souvislostí“. Přednáška … [Pokračovat ve čtení…]

Dopis vánoční 2013

Když se narodil Ježíš v Judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se: „Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.“ Když to uslyšel Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém; svolal proto všechny … [Pokračovat ve čtení…]