Kázání br. Tomáše Novotného v Orlové 26. 1. 2014

  Mt 5,8 Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοὶ τὸν θεὸν ὄψονται. K tomuto známému výroku z Kázání na hoře bych rád řekl trojí: A. Jaké to je vidět Boha B. Kdo Boha uvidí C. Co je potřeba dělat, abychom Boha viděli A. Kdysi, když jsem přišel o státní souhlas k výkonu duchovenské služby, jsem byl … [Pokračovat ve čtení…]

Chrám Kristova těla

  Mt 24,1-2 Když Ježíš vyšel z chrámu a odcházel odtud, přistoupili k němu učedníci a ukazovali mu na chrámové stavby. On však jim řekl: „Vidíte toto všechno? Amen, pravím vám, že tu nezůstane kámen na kameni, všecko bude rozmetáno.“ J 2,13-22, Byly blízko židovské velikonoce a Ježíš se vydal na cestu do Jeruzaléma. V … [Pokračovat ve čtení…]